Brudvik Dyblygiad
37-06-7596

Pantanamlwg Tywysoges
Llanarth Rhun 18219
Llanarth Rhiangel
Broughton Replica RWD 13
Derwen Replica 20465
Hendrewen Rosealee
Hendrewen Rosie
 
Nebo Daniel 17236
Nebo Prince 21438
Nebo Rosebud
Navestock Duchess
Ceredi´gion Tywysog 12290
Pantanamlwg Tywysoges
Pantanamlwg Fairy

0
Avkommor

2009hingst svart Okeden Black Beauty Eirians Black Ribbon 
2009sto svart Vallas Ida Nattens Leia 42p fölchampion

2008-02-24 Riala 8 8 8 7 7=38p BIR
ngt högställd, kvaddratisk, god rastyp. Rastypiskt huvud, väl utvecklad bogparti, utm länd och kors, ännu ngt kort hals. Ngt tåtrång fram i övrigt benad till sin storlek. Bogfri skritt ngt svagt påskjut, Taktmässig ren trav, mer påskjut önskvärt.
Domare:Liselotte Erixon

2008-06-07 Ljusterö 8 7 8 8 7=38p Ungponnychampion
Högrest, välutvecklad, ännu ngt spolformad. Välrest hals, lång manke, välmusklad bål o kors. Välbenad från sidan. Taktmässig skritt. Taktmässig, ännu valpig trav.
Domare:Carina Lockwall