Ston
Valackar
Uppfödningar
Kaniner

Angora

 Hanar
 Honor

Dvärgvädur

 Hanar
 Honor

Engelsk Scheck

 Hanar
 Honor

Lilla Havanna

 Hanar
 Honor

övriga djur
Till Salu
övrigt
Kontakt
Lundbys Lukas
K67/112 reg 94p

Född: 2011-01-31

viltgul D33/751 94p
Viltgul D33/8102 94,5p
viltgul D33/7102 93p
viltgul D33/8163 95p
viltgul D33/973 93p
viltgul manteltekn D33/8141 94p

inköpt 2013 uppf Catharina Elmqvist, Askersund